Biuletyn Informacji Publicznej  Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu  www.wotuiw.torun.pl
Dane
Placówki WOTUiW
Zadania Ośrodka
Status Prawny
Informacje bieżące
Organy
Dyrektor
Struktura Organizacyjna
Informacje o majątku
Statystyki Ośrodka
Strategia rozwoju
Przedmiot Działaności
Inne
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia
Archiwa
Sprawdź stan spraw
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o majątku strona główna 

Informacje o majątku
Przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na zasadzie nieodpłatnego użytkowania w postaci umowy pisemnej bez zachowania form notarialnych
 (Uchwała nr 51/480/2002 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego
1 września z dnia 11 września 2002 r.)
 
Majątek na stan 31.12.2016r.
Aktywa trwałe razem - 8.787.962,49zł
w tym:
wartości niematerialne i prawne - 91.026,85zł
Środki trwałe - 8.021.841,23zł
Środki trwałe w budowie - 675.094,41zł
 
Wykaz budynków i budowali wg. stanu na 31.12.2012 r.
 
lp. Nazwa środka trwałego Adres Podstawa prawna władania 
1. Budynek szpitalny ul. Tramwajowa 2/4 Uchwała nr 51
2.  Budynek hostel ul. Tramwajowa 2/4 Uchwała nr 51
3. Budynek ambulatoryjny ul. Szosa Bydgoska 1 Uchwała nr 51
4.  Portiernia ul. Szosa Bydgoska 1 Uchwała nr 51
5.  Budynek ambulatoryjny u. Włocławska 233-235 Uchwała nr 51
6.  Budynek gospodarczo-magazynowy u. Włocławska 233-235 Uchwała nr 51
7. Portiernia u. Włocławska 233-235 Uchwała nr 51
8. Budynek hudrofornia u. Włocławska 233-235 Uchwała nr 51
9. Budynek szpitalny u. Włocławska 233-235 Uchwała nr 51
10. Budynek szpitalny u. Włocławska 233-235 Uchwała nr 51


Wykaz gruntów, prawa wieczystego użytkowania wg. stanu 31.12.2012 r.
 
lp. Położenie Nr działki Podstawa prawna władania 
1. ul. Tramwajowa 2/4 100 KW 8066 Uchwała nr 51
2.  ul. Tramwajowa 2/4 101 KW 8069 Uchwała nr 51
3. ul. Tramwajowa 2/4 142/9 KW 8069  
4. Przybyszewskiego 1A 99/1 KW 14538 Uchwała nr 51
5. Przy Cegielni 1 102 KW 14538 Uchwała nr 51
6. Szosa Bydgoska 1 104/2 KW 14538 Uchwała nr 51
7. Włocławska 233-235 5/4 KW 54179 Uchwała nr 51
8. Włocławska 233-235 6 KW 54179 Uchwała nr 51
9. Włocławska 233-235 4/3 KW 54179 Uchwała nr 51
10. Włocławska 233-235 2/12 KW 54179 Uchwała nr 51
 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 12:41:21 Informację zaktualizowano 2017-06-08 11:29:42, wprowadzający: Władysław Rogalski
wersja do druku