Biuletyn Informacji Publicznej  Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu  www.wotuiw.torun.pl
Dane
Placówki WOTUiW
Zadania Ośrodka
Status Prawny
Informacje bieżące
Organy
Dyrektor
Struktura Organizacyjna
Informacje o majątku
Statystyki Ośrodka
Strategia rozwoju
Przedmiot Działaności
Inne
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia
Archiwa
Sprawdź stan spraw
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne strona główna 

Zamówienia Publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-02 19:12:27, wprowadzający: Administrator gmina.pl
informacja o treści złożonych ofert 25.02.2021
 informacja o treści złożonych ofert 25.02.2021.png
Data wprowadzenia informacji 2021-02-25 18:09:30, wprowadzający: Administrator gmina.pl
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Usługi CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA
CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w
2021 r.

SWZ po zmianach

SWZ załącznik nr 9 (projekt umowy)

SWZ załącznik nr 9 (projekt umowy)

SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.02.2021

 SWZ po zmianach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-02-23 15:40:45, wprowadzający: Administrator gmina.pl
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi CATERING -
PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO
WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu


Usługi


CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA


PACJENTÓW WOTUiW w 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

umowa

formularze

SWZ

Odpowiedzi na zapytania 23.02.2021

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Obowiązuje od: 2021-02-16   Data wprowadzenia informacji 2021-02-16 16:36:36 Informację zaktualizowano 2021-02-22 15:30:22, wprowadzający: Administrator gmina.pl
informacja o treści złożonych ofert na 2021r.

Informacja o treści złożonych ofert-catering 2021.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-21 12:18:44, wprowadzający: Administrator gmina.pl
CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA
CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW
w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2021

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-2021.pdf

odpowiedzi 20.11.2020.pdf

SIWZ-2021.pdf

SIWZ-2021.docx

JEDZ-zał.nr 12-2021.pdf

JEDZ-2021

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_cb069536-9856-4a54-909d-52adaafa5d87-2021.asc

odwołanie

Zawiadomienie o odwołaniu, wezwanie do przystąpienia

ogłoszenie 03.12.2020

Do wszystkich Wykonawców 03.12.2020

TED potwierdzenie nadania ogłoszenia o zmianie

TED-ogłoszenie w trakcie publikacji 08.12.2020

Ogłoszenie nr 2020-S 239-591718 -sprostowanie ,ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji-08.12.2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-12 11:07:48 Informację zaktualizowano 2020-11-12 11:16:40, wprowadzający: Administrator gmina.pl
Świadczenie usługi w zakresie utrzymania
kotłowni gazowych

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 1 zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usługi w zakresie utrzymania kotłowni gazowych w obiektach ośrodka mieszczacych się przy ulicy Włocławskiej 233 w Toruniu.

Zakres czynności: 

- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania kotłowni
- przegląd układu detekcji gazu

 

Ofertę należy składać drogą mailową wysyłająć ją na adres: wotuiw@wotuiw.torun.pl  w terminie do dnia 07.10.2020 r., do godz. 12:00

Oferta musi być zatytułowana (w tytule wiadomości) w następujący sposób: "Oferta na świadczenie usługi w zakresie utrzymania kotłowni gazowych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Okres świadczenia usługi na jaki będzie zawarta umowa: 10.10.2020 r. – 10.10.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert.odt

formularz ofertowy.odt

Informacja o wyborze

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-30 20:29:57 Informację zaktualizowano 2020-10-01 10:37:21, wprowadzający: Administrator gmina.pl
Informacja o wyborze oferty
 Infomacja o wyborze oferty2020..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-31 14:30:00 Informację zaktualizowano 2019-12-31 14:31:28, wprowadzający: Administrator gmina.pl
informacja o treści złożonych ofert 2020r.

informacja o treści złożonych ofert -2020.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 11:32:10, wprowadzający: Administrator gmina.pl
CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA
CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW
w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2020

catering2020..rar

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5afeb499-8794-4a8a-a3b0-d682726ce9c3.asc

jedz-catering.pdf

jedz-catering.xml

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-26 11:53:33 Informację zaktualizowano 2019-12-30 11:31:04, wprowadzający: Administrator gmina.pl
Informacja o wyborze oferty
 Infomacja o wyborze oferty1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 09:09:33, wprowadzający: Administrator gmina.pl
informacja o treści złożonych ofert
 informacja o treści złożonych ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 11:40:02, wprowadzający: Administrator gmina.pl
CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA
CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW W
SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2019

SIWZ-CATERING - ROK 2019.doc

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d0ceba62-f237-4166-a1f1-332bd264bbc8.asc

 Ogłoszenie o przetargu 19.12.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 12:28:00 Informację zaktualizowano 2018-12-19 12:29:32, wprowadzający: Administrator gmina.pl
Catering unieważnienie przetargu
 uniewaznienie_przetargu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 20:12:23 Informację zaktualizowano 2018-12-18 20:13:41, wprowadzający: Administrator gmina.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY - CATERING - PRZYGOTOWANIE
ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA
PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK
2019

Ogłoszenie nr. 656556.pdf

SIWZ-CATERING2019.doc

Klucz Publiczny

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 12:01:29 Informację zaktualizowano 2018-12-04 12:06:01, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Informacja o przetargu nieograniczonym na
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego działalność leczniczą


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2018 - 14.08.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:28:50 Informację zaktualizowano 2018-08-14 09:29:44, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Informacja o przetargu nieograniczonym na
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego działalność leczniczą

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

SIWZ - Doc

Załącznik nr.6 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr. 593035-N-2018

Zmiana nr.1 do SIWZ

do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców - pytania i odpowiedzi z dnia 30.07.18

 Informacja o treści złożonych ofert 07.08.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 12:29:40 Informację zaktualizowano 2018-08-14 09:26:59, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Przetarg nieograniczony - CATERING

informacja o treści złożonych ofert

Infomacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-06 14:33:24, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Do wszystkich wykonawców

do wykonawców

SWIZ

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 12:40:48 Informację zaktualizowano 2017-11-30 12:46:02, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Przetarg nieograniczony-CATERING- PRZYGOTOWANIE
ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA
PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2018

Ogłoszenie

SIWZ Catering

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 11:08:01 Informację zaktualizowano 2017-11-22 11:12:27, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Toruń: Informacja o unieważnieniu przetargu
 Unieważnienie
Data wprowadzenia informacji 2017-11-09 14:02:09 Informację zaktualizowano 2017-11-09 14:03:44, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Toruń: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
CMOLU
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE
o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 26 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.
BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWIA - CAŁODOBOWEGO MŁODZIEŻOWEGO ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Projekt Budowlany

Przedmiar robót

Ogłoszenie

SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 10:06:44 Informację zaktualizowano 2017-10-26 10:15:14, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Toruń: Informacja o unieważnieniu przetargu

Uniważnienie II.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-23 09:38:43 Informację zaktualizowano 2017-10-23 09:45:52, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Toruń: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
CMOLU
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE
o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 26 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.
BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWIA - CAŁODOBOWEGO MŁODZIEŻOWEGO ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - CMOLU

SIWZ

Projekt Budowlany

Przedmiar robót

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 11:14:50 Informację zaktualizowano 2017-10-06 11:29:15, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Toruń: Informacja o unieważnieniu przetargu
 Unieważnienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-05 10:25:34 Informację zaktualizowano 2017-10-05 10:26:41, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Toruń: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
CMOLU
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE
o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 26 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.
BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWIA - CAŁODOBOWEGO MŁODZIEŻOWEGO ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - CMOLU

SIWZ

Projekt Budowlany

Przedmiar robót

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-20 13:29:08 Informację zaktualizowano 2017-09-20 13:43:03, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
catering
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - catering
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 09:58:30 Informację zaktualizowano 2016-12-21 10:00:19, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Informacja o catering
 Informacja o treści złożony ofert1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 11:09:02 Informację zaktualizowano 2016-12-21 10:00:07, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Toruń: CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA
CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW
Ogłoszenie nr 357733 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.
Toruń: CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

SIWZ

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 13:38:18 Informację zaktualizowano 2016-12-21 09:48:36, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
olej
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 10:03:00, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Informacja o treści złożonych ofert - olej
opałowy
 informacja o tresci zlozonych ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 12:43:02 Informację zaktualizowano 2016-12-08 12:45:53, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Toruń: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
na sezon grzewczy od 01.01.2017 do 31.12.2017
Numer ogłoszenia: 355519 - 2016; data zamieszczenia: 30.11.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (szczegóły na pliku pdf)

SIWZ

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 14:37:19 Informację zaktualizowano 2016-11-30 21:52:34, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
.Ogłoszenie nr 330234-2015, zakup i dostawa oleju
WOTUiW-2/12/2015 Toruń, dnia 04.12.2015r.


Toruń: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy od 01.01.2016 do 31.12.2016
Numer ogłoszenia: 330234 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (szczegóły na pliku pdf) .Ogłoszeni_nr_330234_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-04 09:32:07, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
 _SIWZ olej-2015.zip
Data wprowadzenia informacji 2015-12-04 09:49:49, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Do wszystkich Wykonawców - odpowiedź na pytanie
Toruń, 16.12.2015 r.
WOTUiW-3/12/15

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy
od 01.01.2016 do 31.12.2016
Numer ogłoszenia: 330234 - 2015
 odpowiedzi_na_pytania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 12:33:16, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert
Toruń , dnia 22.12.2015
WOTUiW-262-ADN/12/2015
WOTUiW-2/12/2015
Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
Dot. ogłoszenia w BZP nr 330234-2015
(szczegóły w pliku pdf) WybórOfert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 10:30:20, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
CATERING, Numer ogłoszenia: 341220 - 2015
Toruń, dnia 14.12.2015r.
WOTUiW-3/12/2015
Toruń: CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2016
Numer ogłoszenia: 341220 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (szczegóły w pliku pdf)
 ogłoszenie catering 2015_.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-14 12:17:17, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
CATERING SIWZ
 SIWZ-CATERING_.zip
Data wprowadzenia informacji 2015-12-14 12:20:04 Informację zaktualizowano 2015-12-14 12:22:00, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - wyjaśnienie
udzielone w dniu 18.12.2015 r.
Toruń, 18.12.2015 r.
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW W SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2016
Numer ogłoszenia: 341220 - 2015; (szczegóły na pliku pdf)
 odpowiedz_catering_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-18 12:46:54, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Toruń, dnia 30.12.2015r.
WOTUiW- 2665-ADM/12/2015
WOTUiW-3/12/15


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, działając, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwanej dalej ustawą zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.12.2015 r. pod numerem: 341220-2015, na: Catering-przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów WOTUiW w systemie tacowym na rok 2016” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.
1.Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
Impel Catering „Company” Sp. z o.o.Sp.K., ul. Ślężna 118,53-11 Wrocław
(szczegóły w pliku pdf) Catering.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-30 10:14:46, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 21:49:59, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
 SIWZ olej-2017-2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 21:50:56, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
 SIWZ-CATERING.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 13:40:58, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
 Ogłoszenie-Catering.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 13:44:02, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
catering
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-catering.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 09:50:13, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-catering.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 09:57:36, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - CMOLU
Data wprowadzenia informacji 2017-09-20 13:27:25, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
 Uniważnienie II.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-23 09:42:52, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2018 - 14.08.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:07:11, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2018 - 14.08.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:12:25, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
Unieważnienie przetargu
 uniewaznienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 20:09:22, wprowadzający: Administrator gmina.pl
 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 20:12:31, wprowadzający: Administrator gmina.pl
 Infomacja o wyborze oferty2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-31 14:29:54, wprowadzający: Administrator gmina.pl
 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-23 15:41:46, wprowadzający: Administrator gmina.pl
wersja do druku