Biuletyn Informacji Publicznej  Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu  www.wotuiw.torun.pl
Dane
Placówki WOTUiW
Zadania Ośrodka
Status Prawny
Informacje bieżące
Organy
Dyrektor
Struktura Organizacyjna
Informacje o majątku
Statystyki Ośrodka
Strategia rozwoju
Przedmiot Działaności
Inne
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia
Archiwa
Sprawdź stan spraw
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zadania Ośrodka strona główna 

Zadania Ośrodka

         WOTUiW jest utworzony w celu:
 

 1. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin w trzech formach:

 1. całodobowej (oddziały szpitalne),

 2. pośredniej (oddziały dzienne),

 3. ambulatoryjnej;

 1. wprowadzanie nowych form terapii i rehabilitacji osób uzależnionych;

 2. prowadzenie badań w zakresie skuteczności terapii i wprowadzania nowych metod terapeutycznych;

 3. udzielanie pomocy psychoterapeutycznej ofiarom przemocy;

 4. analizowanie stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych ludności w zakresie odwykowej opieki zdrowotnej;

 5. prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb;

 6. nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

 7. profilaktyka i promocja zdrowia,

 8. współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych

 9. realizacja zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów i poleceń wydawanych przez właściwe organy w zakresie spraw obronnych i ochrony ludności.


 Ponadto WOTUiW realizuje zadania:

  1. wynikające z wojewódzkiego programu ochrony zdrowia psychicznego oraz wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
   i zapobiegania narkomanii;

  2. wynikające z gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych
   i zapobiegania narkomanii.


 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-08 11:30:41 Informację zaktualizowano 2013-03-08 12:22:50, wprowadzający: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
wersja do druku