wotuiw.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu www.wotuiw.torun.pl
Informacje o majątku strona główna 
Przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na zasadzie nieodpłatnego użytkowania w postaci umowy pisemnej bez zachowania form notarialnych
 (Uchwała nr 51/480/2002 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego
1 września z dnia 11 września 2002 r.)
 
Majątek na stan 31.12.2016r.
Aktywa trwałe razem - 8.787.962,49zł
w tym:
wartości niematerialne i prawne - 91.026,85zł
Środki trwałe - 8.021.841,23zł
Środki trwałe w budowie - 675.094,41zł
 
Wykaz budynków i budowali wg. stanu na 31.12.2012 r.
 
lp. Nazwa środka trwałego Adres Podstawa prawna władania 
1. Budynek szpitalny ul. Tramwajowa 2/4 Uchwała nr 51
2.  Budynek hostel ul. Tramwajowa 2/4 Uchwała nr 51
3. Budynek ambulatoryjny ul. Szosa Bydgoska 1 Uchwała nr 51
4.  Portiernia ul. Szosa Bydgoska 1 Uchwała nr 51
5.  Budynek ambulatoryjny u. Włocławska 233-235 Uchwała nr 51
6.  Budynek gospodarczo-magazynowy u. Włocławska 233-235 Uchwała nr 51
7. Portiernia u. Włocławska 233-235 Uchwała nr 51
8. Budynek hudrofornia u. Włocławska 233-235 Uchwała nr 51
9. Budynek szpitalny u. Włocławska 233-235 Uchwała nr 51
10. Budynek szpitalny u. Włocławska 233-235 Uchwała nr 51


Wykaz gruntów, prawa wieczystego użytkowania wg. stanu 31.12.2012 r.
 
lp. Położenie Nr działki Podstawa prawna władania 
1. ul. Tramwajowa 2/4 100 KW 8066 Uchwała nr 51
2.  ul. Tramwajowa 2/4 101 KW 8069 Uchwała nr 51
3. ul. Tramwajowa 2/4 142/9 KW 8069  
4. Przybyszewskiego 1A 99/1 KW 14538 Uchwała nr 51
5. Przy Cegielni 1 102 KW 14538 Uchwała nr 51
6. Szosa Bydgoska 1 104/2 KW 14538 Uchwała nr 51
7. Włocławska 233-235 5/4 KW 54179 Uchwała nr 51
8. Włocławska 233-235 6 KW 54179 Uchwała nr 51
9. Włocławska 233-235 4/3 KW 54179 Uchwała nr 51
10. Włocławska 233-235 2/12 KW 54179 Uchwała nr 51
 

Opublikowane przez: Władysław Rogalski | Data wprowadzenia: 2011-03-25 12:41:21 | Data modyfikacji: 2017-06-08 11:29:42.
Data wprowadzenia: 2011-03-25 12:41:21
Data modyfikacji: 2017-06-08 11:29:42
Opublikowane przez: Władysław Rogalski
  Biuletyn Informacji Publicznej - wotuiw.bip.gmina.pl