wotuiw.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu www.wotuiw.torun.pl
Zadania Ośrodka strona główna 

         WOTUiW jest utworzony w celu:
 

 1. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin w trzech formach:

 1. całodobowej (oddziały szpitalne),

 2. pośredniej (oddziały dzienne),

 3. ambulatoryjnej;

 1. wprowadzanie nowych form terapii i rehabilitacji osób uzależnionych;

 2. prowadzenie badań w zakresie skuteczności terapii i wprowadzania nowych metod terapeutycznych;

 3. udzielanie pomocy psychoterapeutycznej ofiarom przemocy;

 4. analizowanie stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych ludności w zakresie odwykowej opieki zdrowotnej;

 5. prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych służb;

 6. nadzór merytoryczny nad zakładami lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

 7. profilaktyka i promocja zdrowia,

 8. współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych

 9. realizacja zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów i poleceń wydawanych przez właściwe organy w zakresie spraw obronnych i ochrony ludności.


 Ponadto WOTUiW realizuje zadania:

  1. wynikające z wojewódzkiego programu ochrony zdrowia psychicznego oraz wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
   i zapobiegania narkomanii;

  2. wynikające z gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych
   i zapobiegania narkomanii.


 

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2011-04-08 11:30:41 | Data modyfikacji: 2013-03-08 12:22:50.
Data wprowadzenia: 2011-04-08 11:30:41
Data modyfikacji: 2013-03-08 12:22:50
Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski
  Biuletyn Informacji Publicznej - wotuiw.bip.gmina.pl