wotuiw.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu www.wotuiw.torun.pl
Informacje bieżące strona główna 
Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii Uzależnień i
Współuzależnienia w Toruniu

ogłoszenie o konkursie WOTUiW (1).docx

informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą (2).docx

zgoda na przetwarzanie.docx

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2013-02-27 10:04:05 | Data modyfikacji: 2020-10-02 10:57:22.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny
Księgowy Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
 Główny Księgowy - ogłoszenie o naborze 15.01.2021.pdf

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2021-01-15 12:57:32 | Data modyfikacji: 2021-01-18 13:59:51.
Data wprowadzenia: 2021-01-15 12:57:32
Data modyfikacji: 2021-01-18 13:59:51
Opublikowane przez: Administrator gmina.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej - wotuiw.bip.gmina.pl