• Strona Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu: www.wotuiw.torun.pl