• Strona Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu: www.wotuiw.torun.pl
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2021-03-02 19:12:27.
informacja o treści złożonych ofert 25.02.2021
 informacja o treści złożonych ofert 25.02.2021.png

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2021-02-25 18:09:30.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Usługi CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA
CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w
2021 r.

SWZ po zmianach

SWZ załącznik nr 9 (projekt umowy)

SWZ załącznik nr 9 (projekt umowy)

SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.02.2021

 SWZ po zmianach.pdf

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2021-02-23 15:40:45.
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi CATERING -
PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO
WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu


Usługi


CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA


PACJENTÓW WOTUiW w 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

umowa

formularze

SWZ

Odpowiedzi na zapytania 23.02.2021

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2021-02-16 16:36:36 | Data modyfikacji: 2021-02-22 15:30:22.
informacja o treści złożonych ofert na 2021r.

Informacja o treści złożonych ofert-catering 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2020-12-21 12:18:44.
CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA
CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW
w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2021

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-2021.pdf

odpowiedzi 20.11.2020.pdf

SIWZ-2021.pdf

SIWZ-2021.docx

JEDZ-zał.nr 12-2021.pdf

JEDZ-2021

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_cb069536-9856-4a54-909d-52adaafa5d87-2021.asc

odwołanie

Zawiadomienie o odwołaniu, wezwanie do przystąpienia

ogłoszenie 03.12.2020

Do wszystkich Wykonawców 03.12.2020

TED potwierdzenie nadania ogłoszenia o zmianie

TED-ogłoszenie w trakcie publikacji 08.12.2020

Ogłoszenie nr 2020-S 239-591718 -sprostowanie ,ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji-08.12.2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2020-11-12 11:07:48 | Data modyfikacji: 2020-11-12 11:16:40.
Świadczenie usługi w zakresie utrzymania
kotłowni gazowych

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 1 zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usługi w zakresie utrzymania kotłowni gazowych w obiektach ośrodka mieszczacych się przy ulicy Włocławskiej 233 w Toruniu.

Zakres czynności: 

- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania kotłowni
- przegląd układu detekcji gazu

 

Ofertę należy składać drogą mailową wysyłająć ją na adres: wotuiw@wotuiw.torun.pl  w terminie do dnia 07.10.2020 r., do godz. 12:00

Oferta musi być zatytułowana (w tytule wiadomości) w następujący sposób: "Oferta na świadczenie usługi w zakresie utrzymania kotłowni gazowych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Okres świadczenia usługi na jaki będzie zawarta umowa: 10.10.2020 r. – 10.10.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert.odt

formularz ofertowy.odt

Informacja o wyborze

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2020-09-30 20:29:57 | Data modyfikacji: 2020-10-01 10:37:21.
Informacja o wyborze oferty
 Infomacja o wyborze oferty2020..pdf

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2019-12-31 14:30:00 | Data modyfikacji: 2019-12-31 14:31:28.
informacja o treści złożonych ofert 2020r.

informacja o treści złożonych ofert -2020.docx

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2019-12-30 11:32:10.
CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA
CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW
w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2020

catering2020..rar

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5afeb499-8794-4a8a-a3b0-d682726ce9c3.asc

jedz-catering.pdf

jedz-catering.xml

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2019-11-26 11:53:33 | Data modyfikacji: 2019-12-30 11:31:04.
Informacja o wyborze oferty
 Infomacja o wyborze oferty1.pdf

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2018-12-31 09:09:33.
informacja o treści złożonych ofert
 informacja o treści złożonych ofert.pdf

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2018-12-28 11:40:02.
CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA
CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW W
SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2019

SIWZ-CATERING - ROK 2019.doc

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d0ceba62-f237-4166-a1f1-332bd264bbc8.asc

 Ogłoszenie o przetargu 19.12.2018.pdf

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2018-12-19 12:28:00 | Data modyfikacji: 2018-12-19 12:29:32.
Catering unieważnienie przetargu
 uniewaznienie_przetargu.pdf

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2018-12-18 20:12:23 | Data modyfikacji: 2018-12-18 20:13:41.
PRZETARG NIEOGRANICZONY - CATERING - PRZYGOTOWANIE
ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA
PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK
2019

Ogłoszenie nr. 656556.pdf

SIWZ-CATERING2019.doc

Klucz Publiczny

 

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2018-12-04 12:01:29 | Data modyfikacji: 2018-12-04 12:06:01.
Informacja o przetargu nieograniczonym na
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego działalność leczniczą


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2018 - 14.08.2018

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2018-08-14 09:28:50 | Data modyfikacji: 2018-08-14 09:29:44.
Informacja o przetargu nieograniczonym na
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego działalność leczniczą

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

SIWZ - Doc

Załącznik nr.6 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr. 593035-N-2018

Zmiana nr.1 do SIWZ

do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców - pytania i odpowiedzi z dnia 30.07.18

 Informacja o treści złożonych ofert 07.08.2018

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2018-07-23 12:29:40 | Data modyfikacji: 2018-08-14 09:26:59.
Przetarg nieograniczony - CATERING

informacja o treści złożonych ofert

Infomacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:33:24.
Do wszystkich wykonawców

do wykonawców

SWIZ

 

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2017-11-30 12:40:48 | Data modyfikacji: 2017-11-30 12:46:02.
Przetarg nieograniczony-CATERING- PRZYGOTOWANIE
ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA
PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2018

Ogłoszenie

SIWZ Catering

 

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2017-11-22 11:08:01 | Data modyfikacji: 2017-11-22 11:12:27.
Toruń: Informacja o unieważnieniu przetargu
 Unieważnienie

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2017-11-09 14:02:09 | Data modyfikacji: 2017-11-09 14:03:44.
Toruń: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
CMOLU
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE
o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 26 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.
BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWIA - CAŁODOBOWEGO MŁODZIEŻOWEGO ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Projekt Budowlany

Przedmiar robót

Ogłoszenie

SIWZ

 

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 10:06:44 | Data modyfikacji: 2017-10-26 10:15:14.
Toruń: Informacja o unieważnieniu przetargu

Uniważnienie II.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2017-10-23 09:38:43 | Data modyfikacji: 2017-10-23 09:45:52.
Toruń: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
CMOLU
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE
o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 26 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.
BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWIA - CAŁODOBOWEGO MŁODZIEŻOWEGO ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - CMOLU

SIWZ

Projekt Budowlany

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2017-10-06 11:14:50 | Data modyfikacji: 2017-10-06 11:29:15.
Toruń: Informacja o unieważnieniu przetargu
 Unieważnienie.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 10:25:34 | Data modyfikacji: 2017-10-05 10:26:41.
Toruń: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
CMOLU
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE
o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 26 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.
BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWIA - CAŁODOBOWEGO MŁODZIEŻOWEGO ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - CMOLU

SIWZ

Projekt Budowlany

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2017-09-20 13:29:08 | Data modyfikacji: 2017-09-20 13:43:03.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
catering
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - catering

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2016-12-21 09:58:30 | Data modyfikacji: 2016-12-21 10:00:19.
Informacja o catering
 Informacja o treści złożony ofert1.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:09:02 | Data modyfikacji: 2016-12-21 10:00:07.
Toruń: CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA
CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW
Ogłoszenie nr 357733 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.
Toruń: CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

SIWZ

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2016-12-02 13:38:18 | Data modyfikacji: 2016-12-21 09:48:36.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
olej
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2016-12-21 10:03:00.
Informacja o treści złożonych ofert - olej
opałowy
 informacja o tresci zlozonych ofert.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:43:02 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:45:53.
Toruń: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
na sezon grzewczy od 01.01.2017 do 31.12.2017
Numer ogłoszenia: 355519 - 2016; data zamieszczenia: 30.11.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (szczegóły na pliku pdf)

SIWZ

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2016-11-30 14:37:19 | Data modyfikacji: 2016-11-30 21:52:34.
.Ogłoszenie nr 330234-2015, zakup i dostawa oleju
WOTUiW-2/12/2015 Toruń, dnia 04.12.2015r.


Toruń: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy od 01.01.2016 do 31.12.2016
Numer ogłoszenia: 330234 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (szczegóły na pliku pdf) .Ogłoszeni_nr_330234_2015.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:32:07.
 _SIWZ olej-2015.zip

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:49:49.
Do wszystkich Wykonawców - odpowiedź na pytanie
Toruń, 16.12.2015 r.
WOTUiW-3/12/15

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy
od 01.01.2016 do 31.12.2016
Numer ogłoszenia: 330234 - 2015
 odpowiedzi_na_pytania.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2015-12-16 12:33:16.
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert
Toruń , dnia 22.12.2015
WOTUiW-262-ADN/12/2015
WOTUiW-2/12/2015
Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
Dot. ogłoszenia w BZP nr 330234-2015
(szczegóły w pliku pdf) WybórOfert.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2015-12-22 10:30:20.
CATERING, Numer ogłoszenia: 341220 - 2015
Toruń, dnia 14.12.2015r.
WOTUiW-3/12/2015
Toruń: CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2016
Numer ogłoszenia: 341220 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (szczegóły w pliku pdf)
 ogłoszenie catering 2015_.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:17:17.
CATERING SIWZ
 SIWZ-CATERING_.zip

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:20:04 | Data modyfikacji: 2015-12-14 12:22:00.
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - wyjaśnienie
udzielone w dniu 18.12.2015 r.
Toruń, 18.12.2015 r.
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW W SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2016
Numer ogłoszenia: 341220 - 2015; (szczegóły na pliku pdf)
 odpowiedz_catering_2015.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2015-12-18 12:46:54.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Toruń, dnia 30.12.2015r.
WOTUiW- 2665-ADM/12/2015
WOTUiW-3/12/15


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, działając, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwanej dalej ustawą zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.12.2015 r. pod numerem: 341220-2015, na: Catering-przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów WOTUiW w systemie tacowym na rok 2016” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.
1.Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
Impel Catering „Company” Sp. z o.o.Sp.K., ul. Ślężna 118,53-11 Wrocław
(szczegóły w pliku pdf) Catering.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2015-12-30 10:14:46.
 

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2016-11-30 21:49:59.
 SIWZ olej-2017-2.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2016-11-30 21:50:56.
 SIWZ-CATERING.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2016-12-02 13:40:58.
 Ogłoszenie-Catering.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2016-12-02 13:44:02.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
catering
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-catering.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2016-12-21 09:50:13.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-catering.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2016-12-21 09:57:36.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - CMOLU

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2017-09-20 13:27:25.
 Uniważnienie II.pdf

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2017-10-23 09:42:52.
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2018 - 14.08.2018

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2018-08-14 09:07:11.
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2018 - 14.08.2018

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2018-08-14 09:12:25.
Unieważnienie przetargu
 uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2018-12-18 20:09:22.
 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2018-12-18 20:12:31.
 Infomacja o wyborze oferty2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2019-12-31 14:29:54.
 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2021-02-23 15:41:46.
Data wprowadzenia: 2021-02-23 15:41:46
Opublikowane przez: Administrator gmina.pl