• Strona Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu: www.wotuiw.torun.pl
        

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu powstał w roku 2001 z wydzielenia ze struktury Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego.  Przez  12 lat z małego dwuoddziałowego szpitala i jednej poradni przekształciliśmy się w ośrodek o czterech oddziałach całodobowych, trzech poradniach oraz oddziale dziennym. W roku 2004 powstał pierwszy w kraju i jak dotąd jedyny oddział terapii krótkoterminowej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w którym zastosowano model terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Terapia taka stosowana jest tylko w kilku krajach Europy i świata. Ponadto od początku naszej samodzielności funkcjonują całodobowy oddział dla osób uzależnionych od alkoholu i oddział dla narkomanów. W poradniach leczymy osoby dorosłe i młodzież oraz udzielamy także fachowej pomocy osobom współuzależnionym, ofiarom i sprawcom przemocy.

Wysoką jakość usług medycznych świadczonych przez ośrodek gwarantuje nam wszechstronność programów terapeutycznych oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra. Przyświeca nam zasada, że cały wysiłek lekarzy, terapeutów i programów terapeutycznych musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta, który znajduje się często w niezwykle trudnej i skomplikowanej sytuacji życiowej.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu dbając o podwyższenie świadczonych usług wdrożył w grudniu 2004 roku system zarządzania jakością ISO 9001:2009. Przez cały czas naszej działalności modernizujemy i rozwijamy bazę ośrodka. Dzisiaj dysponujemy, wszechstronną, wysokiej jakości ofertą terapeutyczną realizowaną w pięciu oddziałach o łącznej liczbie stu sześćdziesięciu łóżek i trzech poradniach, a wysoko wykwalifikowana kadra gotowa jest na przyjęcie pacjentów z kraju i zagranicy.

Przez cały czas myślimy też o przyszłości i dalszym rozwoju, w zakresie oczekiwanym przez pacjentów i społeczeństwo. Aktualnie staramy się utworzyć oddział dla kobiet uzależnionych od alkoholu w ciąży. W tym celu opracowujemy program i występujemy o środki z funduszy europejskich.


 

Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski | Data wprowadzenia: 2011-04-18 11:58:20 | Data modyfikacji: 2013-02-27 10:02:58.
Data wprowadzenia: 2011-04-18 11:58:20
Data modyfikacji: 2013-02-27 10:02:58
Opublikowane przez: Administrator Podmiotoiwej Strony BIP Bilski